1. pl
 2. en
 3. de

ASK FOR TRANSPORTATION

+48 56 662 07 02

Rodo

Główna

RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FHU Daw-Trans Dawid Kujawski, Rogówko 114 b, 87−162 Lubicz; DAW-TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,Rogówko 114B, 87-162 Lubicz (dalej: ADO).

 • Pana/Pani uzyskane w związku ze złożeniem zapytania ofertowego:Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – na postawie zgody osoby, której dane dotyczą:

  • W celu przedstawienia spersonalizowanej oferty handlowej.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

  • Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 3 lat,

  • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres 3 lat,

  • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,

  • Na potrzeby marketingu produktów i usług własnych ADO.

 • Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

  Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

  Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  Sprzeciw wobec przetwarzania,

  Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

 • W stosunku do przetwarzania na Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (pkt 1 lit. a) przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdej chwili ze skutkiem prawnym od dnia prawidłowego jej wycofania.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne jeżeli mamy przygotować dla Pana/Pani spersonalizowaną i precyzyjną ofertę handlową w zakresie wynajmu pojazdu.

 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie ochrony danych osobowych, usług informatycznych, usług windykacyjnych.

 • Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

 • W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 • Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod_dt@vbw.biz lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

RODO

Daw-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

Rogówko 114B, 87-162 Lubicz

NIP/TAX ID: PL8792676526

© 2022 Daw-Trans. All rights reserved!

rodo

downloadable documents