Sprawdź dlaczego jesteśmy konkurencyjni!

Zachęcamy do wypełnienia formularza w celu wyceny usług transportowych. Konsultant Centrum Obsługi Klienta Daw-Trans odpowie na zapytanie w ciągu 24 godzin.

Złóż zapytanie

Zlecający EmployerAuftraggeberЗаказчик

Wymagane podanie : Imię i nazwisko
Wymagane podanie : Numer telefonu
Wymagane podanie : Email

Ładunek LoadLadungГруз

Wymagane podanie : Ilość sztuk
Wymagane podanie : Waga w kg
Wymagane podanie : Opakowanie
Wymagane podanie : Wymiary
Data załadunku * Loading Date * Loading Date * Beladedatum *
Data rozładunku Date * Unloading Date * Unloading Date * Datum der Entlastung *

 

Nieprawidłowe dane : Uwagi

Miejsce załadunku Loading placeBeladeortМесто погрузки

Wymagane podanie : Państwo
Wymagane podanie : Adres
Wymagane podanie : Kod pocztowy
Wymagane podanie : Miejscowość

Miejsce rozaładunku Unloading placeEntladeortМесто разгрузки

Wymagane podanie : Państwo
Wymagane podanie : Adres
Wymagane podanie : Kod pocztowy
Wymagane podanie : Miejscowość

Płatnik PayerZahlerПлательщик

Wymagane podanie : Nazwa firmy
Wymagane podanie : NIP
Wymagane podanie : Państwo
Wymagane podanie : Adres
Wymagane podanie : Kod pocztowy
Wymagane podanie : Miejscowość

Ustalony fracht Freight agreedAusgewählte Frachtart Установленный фрахт

Wymagane podanie : Cena
Wymagane podanie : Sposób płatności

Wymagane podanie : Zobowiązujemy się do pokrycia wszelkich kosztów naliczanych zgodnie z realizacją niniejszego zlecenia [...]
Wymagane podanie : Po zapoznaniu się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych [...]
Wymagane podanie : Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą poczty elektronicznej [...]
Wymagane podanie : Wyrażam zgodę na nawiązywanie połączeń w celach handlowych [...]

Wypełnij pole : Pytanie antyspamowe