Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FHU Daw-Trans Dawid Kujawski, Rogówko 114 b, 87−162 Lubicz; DAW-TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,Rogówko 114B, 87-162 Lubicz (dalej: ADO).
 2. Pana/Pani uzyskane w związku ze złożeniem zapytania ofertowego:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – na postawie zgody osoby, której dane dotyczą:
   • W celu przedstawienia spersonalizowanej oferty handlowej.
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:
   • Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 3 lat,
   • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres 3 lat,
   • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,
   • Na potrzeby marketingu produktów i usług własnych ADO.
 3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
 4. W stosunku do przetwarzania na Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (pkt 1 lit. a) przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdej chwili ze skutkiem prawnym od dnia prawidłowego jej wycofania.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne jeżeli mamy przygotować dla Pana/Pani spersonalizowaną i precyzyjną ofertę handlową w zakresie wynajmu pojazdu.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie ochrony danych osobowych, usług informatycznych, usług windykacyjnych.
 7. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
 8. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 9. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: AntiSpam is On lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.