Aktualności

Główna

AKTUALNOŚCI

02 September 2022

Zasady obliczania dodatku paliwowego BAF

BAF czyli co? Skrót na wycenie przewozu ładunku niekiedy wprowadza importerów, zleceniodawców w lekkie zakłopotanie. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości wyjaśniamy.  BAF to skrót od Bunker Adjustment Factor. Oznacza on dokładnie dodatek, korektę paliwową wprowadzaną przez firmy transportowo-spedycyjne do ceny frachtu. 

Dlaczego tak się dzieje? Branża TSL jest uzależniona w dużym stopniu od kosztów zakupu oleju napędowego. A ten jak doskonale wiadomo podlega wahaniom wynikającym z sytuacji gospodarczej na rynku. Obecna przynosi nam niestety nieustanne zmiany. Korekta paliwowa odzwierciedla więc wahania cen paliwa w rozliczeniach usług transportowych - różnicę procentową w aktualnej cenie paliwa w stosunku do ceny bazowej.

Jak się oblicza BAF?

Każda firma transportowa wewnętrznie ustala sposób naliczania dodatku. W Daw Trans dodatek obliczamy wg wzoru: Cena aktualna/Cena bazowa – 100%

Zasady obliczania BAF w Polsce.

BAF krajowy w Polsce może być liczony w cyklu dobowym, tygodniowym lub miesięcznym. Obliczany jest na podstawie cen netto Orlen Spot oficjalnie publikowanych na stronie: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw#paliwa-archive . Brakujące dni w zestawieniu uzupełniane są ceną z dnia poprzedniego. Jeżeli więc przedział czasowy jest dłuższy niż dobowy wówczas obliczana jest średnia arytmetyczna cen z danego okresu (np. tydzień, miesiąc) i porównywana jest do średniej z analogicznego okresu wyznaczonego jako bazowa cena.

Różnica procentowa w cenie paliwa przekłada się na korekty paliwowe według poniższej tabeli dodatku/upustu do Faktury VAT.

 

 

 

Zasady obliczania BAF zagranicznego ogólnego.

BAF zagraniczny ogólny podobnie jak krajowy obliczany może być w różnych przedziałach czasowych za wyjątkiem cyklu dobowego. Wyliczenia przygotowywane są na podstawie Tygodniowego Biuletynu Paliw ogłaszanego przez Komisję Europejską. Biuletyn dostępny jest pod linkiem: http://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Prices_History.xlsx

Plik posiada szeroką strukturę danych, w związku z czym BAF zagraniczny ogólny bazuje na średniej cenie brutto państw strefy Euro (prices with taxes, Eurozone). Średnia cena z określonego okresu jest porównywana do analogicznej ceny z poprzedniego okresu według ustaleń ceny bazowej.

Różnica procentowa w cenie paliwa przekłada się na korekty paliwowe według poniższej tabeli dodatku/upustu do Faktury VAT:

 

 

 

 

  1. pl
  2. en
  3. de
daw-trans firma transportowa
daw-trans firma transportowa
daw-trans firma transportowa rogówko toruń transport miedzynarodowy

Erkundigen Sie sich nach dem Transport
+48 56 662 07 02

daw-trans firma transportowa rogówko toruń transport miedzynarodowy

Daw-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K

Rogówko 114B, 87-162 Lubicz

NIP/TAX ID: PL8792676526

© 2022 Daw-Trans.Wszelkie prawa zastrzeżone!

RODO

Dokumente zum Herunterladen

daw-trans firma transportowa transport międzynarodowy
daw-trans firma transportowa transport międzynarodowy
daw-trans firma transportowa transport międzynarodowy
daw-trans firma transportowa transport międzynarodowy