Długoletnie doświadczenie oraz  zaangażowanie Daw-Trans w zakresie udoskonalania procesów zarządzania przekładają się na konsekwentne podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług i tym samym satysfakcji klientów.

Należy jednak pamiętać, że działalność przedsiębiorstwa to obok zagadnień jakościowych także obszary związane ze spełnianiem wymagań środowiskowych, administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy etc., które również mają wpływ na jego efektywność.

 

Nasze działania ukierunkowane są na realizację polityki projakościowej. Priorytety Daw-Trans to:

 • stałe podnoszenie jakości usług, a także poszerzanie ich zakresu z intencją jak najpełniejszego zaspokajania oczekiwań Klientów
 • skuteczne wdrażanie najnowszych światowych rozwiązań podnoszących jakość świadczonych usług
 • oddziaływanie na jakość we wszystkich fazach realizacji usługi
 • filozofia "elastyczności" we współpracy z Klientami i Partnerami biznesowymi
 • podnoszenie świadomości pracowników i współpracowników poprzez regularne szkolenia oraz budowanie polityki jakości opierających się na najwyższych standardach

 

Certyfikat ISO 9001

W ramach Programu Rozwoju "DT 2016" wdrażamy ISO 9001. Będzie to zwieńczenie realizacji kilkuletniego planu przeobrażania firmy Daw-Trans w znaczący podmiot w branży TSL funkcjonujący w oparciu o najwyższe standardy i nowoczesne rozwiązania.

Zalety certyfikatu ISO

 • zapewnienie powtarzalności usługi wysokiej jakości, ustandaryzowanie prac
 • świadome doskonalenie własnych działań
 • możliwość ofertowania swoich usług firmom, które wymagają posiadanie ISO
 • zapobieganie błędom i reklamacjom
 • formalne potwierdzenie usług najwyższej jakości, zwłaszcza dla firm zagranicznych

W ramach Programu Rozwoju "DT 2016" wdrażamy Wewnętrzny System Kontroli, który otworzy nowe możliwości dla naszych Klientów.

Zalety certyfikatu WSK

 • wiarygodność na rynku spedycji / transportu towarów DU lub ML
 • możliwość ofertowania transportu i spedycji firmom produkujących DU lub ML
 • znajomość procedur związanych z bezpieczeństwem obrotu międzynarodowego
 • występowanie jako Eksporter zastępczy dla klientów nie mających WSK

SQAS jest przejrzystą informacją dla przedsiębiorstw, że Firma Daw-Trans jako usługobiorca logistyczny spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, transportowanego towaru, ludności i środowiska naturalnego.

Zalety certyfikatu SQAS

 • pozwala na zminimalizowanie ryzyka wyboru właściwego przewoźnika jakim jest Daw-Trans; system SQAS to rzetelne informacje zweryfikowane przez specjalistów
 • zwiększenie bezpieczeństwa podczas przewozu materiałów chemicznych
 • minimalizacja wypadków podczas realizacji zlecenia
Daw-Trans jest od wielu lat członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i działa w oparciu o przepisy konwencji CMR oraz AETR.
Z chwilą kiedy rozpoczęliśmy aktywność na rynku brytyjskim przystąpiliśmy do programu Civil Penalty Accreditation Scheme, mającym na celu zapobieganie nielegalnej imigracji organizowanego przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych.
Nasza firma w 2003 roku otrzymała certyfikat kompetencji zawodowych wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego.