Daw-Trans regularnie angażuje się w życie lokalnej społeczności i wspiera ją w wielu wymiarach. Kolejnym elementem aktywności firmy w ramach społecznej odpowiedzialności było ufundowanie 1400 kamizelek odblaskowych dla najmniejszych mieszkańców Gminy Lubicz.

 

Symbolicznie przekazano je na ręce Wójta, Marka Olszewskiego. Cel akcji jest oczywisty - poprawa bezpieczeństwa w drodze do oraz ze szkoły, a także zwiększone bezpieczeństwo w warunkach ograniczonej widoczności. Inicjatywa została bardzo pozytywnie przyjęta nie tylko przez władze samorządowe, ale także dyrekcje szkół oraz miejscową policję, która przypominała, że zgodnie z przepisami każdy pieszy na drodze powinien być "oznaczony" elementami odblaskowymi, widocznymi dla kierowców. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście kamizelka.